Kontakt

Spørgsmål til festivalen kan henvendes på: aleksanderkoelbel@hotmail.com

Foreningens ledelse:

Formand: Malene Eigenbroth

Kunstnerisk leder: Aleksander Kølbel

Kunstnerisk rådgiver: Nick Shugaev

Bestyrelsesmedlemmer:

Solvej Brader

Birgit Kvorning

Kassér: Niels Rohrberg

08.08.2021

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling i foreningen

Kammermusik ved Hjarbæk Fjord

Fredag d. 3. september 2021 kl. 19.00

i Løgstrup Sognegård

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand for to år:

på valg er: Malene Eigenbroth

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år og to suppleanter for et år:

på valg er: Solvejg Brader og Niels Rohrberg

suppleanter: Vakant

10. Valg af revisorer og suppleant for et år:

på valg er: Bent Vestergaard

suppleant Flemming Deleuran

11. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Malene Eigenbroth

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:

Birgit Kvorning, valgt 2020 – 2022

Aleksander Kølbel, valgt 2020 – 2022

IMG_1619