Kontakt

Spørgsmål til festivalen kan henvendes på: aleksanderkoelbel@hotmail.com

Foreningens ledelse:

Formand: Malene Eigenbroth

Kunstnerisk leder: Aleksander Kølbel

Bestyrelsesmedlemmer:

Solvej Brader

Birgit Kvorning

Kassér: Niels Rohrberg

08.08.2021

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling i foreningen

Kammermusik ved Hjarbæk Fjord

Onsdag 09. marts 2022 kl. 19.30

hos Malene Eigenbroth, Virksundvej 120, 8831 Løgstrup

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år og to suppleanter for et år:

på valg er: Birgit Kvorning og Aleksander Kølbel (musikalsk ansvarlig)

suppleanter: Vakant

9. Valg af revisorer og suppleant for et år:

på valg er: Bent Vestergaard

suppleant Flemming Deleuran

10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Malene Eigenbroth

Af hensyn til borddækning og traktement vil vi gerne have en indikation senest 6/3-2022 til formanden eig.knudby@fiberpost.dk om, hvor mange der kommer 9/3-2022.

Det er ikke et krav, for at kunne deltage i Generalforsamlingen, at man er ”tilmeldt” – det er bare et praktisk ønske fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:

Malene Eigenbroth, valgt som formand 2021 – 2023

Solvejg Brader, valgt 2021 – 2023

Niels Rohrberg, valgt 2021 – 2023

IMG_1619