Kontakt

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling i foreningen

Kammermusik ved Hjarbæk Fjord

Mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00

hos Malene Eigenbroth, Virksundvej 120, 8831 Løgstrup

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand.

På valg er: Malene Eigenbroth (villig til genvalg)

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år og mindst to suppleanter for et år:

på valg er: Niels Rohrberg (ønsker ikke genvalg) og Solvejg Brader (villig til genvalg)

suppleant/-er: Birgit Kvorning (villig til genvalg)

musikalsk suppleant: Jan Erik Schousboe (villig til genvalg)

10. Valg af revisor og suppleant for et år:

på valg er: Bent Vestergaard (villig?)

suppleant Flemming Deleuran (villig?)

11. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Malene Eigenbroth

Af hensyn til borddækning og traktement vil vi gerne have en indikation senest 24/2-2023 til formanden eig.knudby@fiberpost.dk om, hvor mange der kommer 27/2-2023.

Det er ikke et krav, for at kunne deltage i Generalforsamlingen, at man er ”tilmeldt” – det er bare et praktisk ønske fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:

Aleksander Kølbel valgt 2022 -2024

Else Friis Jacobsen valgt 2022 – 2024

Indbetaling af kontingent kan ske på: Konto.nr.: reg. 9318 og konto 156 593 0

Spørgsmål til festivalen kan henvendes på: eig.knudby@fiberpost.dk

IMG_1619